TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS


     A XVII.-XIX. században a kémeri iskola református vallási iskola volt. Az iskola épülete a református templom mellett helyezkedett el. Az elsõ elemi iskola egy tanítóval (rektor) és egy segédtanítóval mûködött, akiket a debreceni kollégium nevezett ki. II.József idejében történt népszámlálás szerint a lakosság számának jelentõs növekedése észlelhetõ. A falu fejlõdésében javulás tapasztalható a XIX.században, amikor az iskolát és a templomot építették. Kémer a Kraszna vármegyéhez tartozott, 16 faluból tevõdött össze egészen az 1848-1849-es területi-adminisztratív felosztásig. Eleinte fiú- és lányosztályok mûködtek, alárendelve a református egyháznak.
     1876-tól Kémer Szilágy megyéhez tartozik. 1897-ben megalapították az állami oktatást. 1948-1989 közötti idõszakban az ingyenes és kötelezõ oktatás a 7 osztály volt, majd késõbb a 8 osztály. Az 1948-as Tanügyi Reform után megalakult a 7 osztályos Általános Iskola. Az 1964-1965-ös tanévben megalakult a 8 osztályos Általános Iskola, ami az 1969-1970-es tanévtõl I-X. osztályos Iskola lett, ami 10 osztállyal mûködött, biztosítva a diákoknak a megfelelõ szakmai felkészültséget.

     


     Az 1962-1964-es tanévben felépítik a jelenlegi iskola épületét 9 tanteremmel, amit késõbb tantermekre és laboratóriumokra osztottak. 1989 után a Kémeri Iskola az egész román tanügy reformjainak és újjításainak van alávetve. A történelme folyamán, a Kémeri Iskola elnyerte méltó tekintélyét, amit a diákok eredményei is tükröznek. Jelenleg az iskola a Kémeri 1.számú Általános Iskola nevet viseli, s hozzátartozik a normál programmal mûködõ óvoda is. Az oktatási forma a nappali oktatás. Intézményünk jogi személyiséggel rendelkezõ intézmény, saját könyvelõséggel.
     Iskolánk nyitott az új dolgok felé, oktatási ajánlata megfelel a község szükségleteinek. Iskolánkat magas fokú rugalmasság jellemzi, a román tanügy reform programjaihoz való alkalmazkodást illetõen.